LYHYESTI

Alla on tietosuojaehtomme, toimitusehtomme ja sopimusehtomme. Käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Ennen palveluun osallistumista asiakkaan tulee varmistaa lääkäriltään palvelun ja valmennuksen soveltuvuus asiakkaalle. Fysiopolis.fi-palvelun verkkovalmennukset eivät ole lääketieteellinen laite, yksilö- tai ryhmämuotoista lääketieteellistä hoitoa, kuntoutusta tai fysioterapiaa. Fysiopolis ei vastaa palvelun aikana mahdollisesti syntyneistä terveyshaitoista.

 

TIETOSUOJA

 

 

Yleistä

Tämä on Fysiopoliksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Päivitetty 13.4.2021 klo 19:00 ja on voimassa toistaiseksi.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, miten Fysiopolis käsittelee henkilötietoja. Fysiopolis käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen ennen verkkosivustomme käyttöä tai Palveluiden käyttäjäksi rekisteröitymistä.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa, mitä henkilötietoja keräämme ja miten käsittelemme sitä, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. Fysiopolis varaa itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Fysiopolis kehittää palvelujaan ja verkkosivustoaan jatkuvasti, joten pyydämme sinua käymään tällä sivustolla aika ajoin.

Käyttämällä Fysiopolis verkkosivustoa, käyttämällä palvelujamme, käyttämällä verkkosivustoamme, täyttämällä lomakkeen tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjänä toimii Fysiopolis, Tilkankatu 39A 24, 00300 Helsinki.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakastietojen ja käyttäjätunnusten ylläpitäminen
 • Käyttäjien tunnistaminen
 • Palveluiden tuottaminen ja toimittaminen
 • Laskutus
 • Liiketoiminnan, verkkosivustojen ja Palveluiden kehittäminen, suunnitteleminen ja analysoiminen
 • Markkinointitarkoituksiin
 • Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • Sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
 • Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi
 • Palveluidemme kohdentaminen

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Fysiiopolis kerää käyttäjästä tietoja, kun käyttäjä käyttää Fysiopolis:n verkkosivustoa, ostaa Palveluita, rekisteröityy Palveluiden käyttäjäksi, päivittää profiiliaan, käyttää Palveluita. Tämän lisäksi rekisteriin saatetaan tallentaa tietoja, jotka saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Palveluiden käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä keräämme ainakin seuraavat tiedot:

 • Henkilön, eli käyttäjän nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Käyttäjätunnus
 • Salasana

Asiakkaiden osalta keräämme lisäksi seuraavat tiedot:

 • Puhelinnumero
 • Osoitetiedot
 • Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten asiakkaan tilaushistoria

Fysiopolis:n markkinointirekisteriin (sähköpostilista) on yleensä mahdollista rekisteröityä pelkällä sähköpostiosoitteella.

Kun käyttäjä vierailee Fysiopolis.fi-verkkosivustolla, käyttäjän tietokone lähettää automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja tieto siitä, mitä kautta käyttäjä tuli sivustolle). Fysiopolis.fi kerää myös evästeiden avulla tietoja siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa. Tämän tietosuojaselosteen Evästeet -osiossa on tästä tarkempaa tietoa.

Syöttämällä henkilötietoja Fysiopolis:n verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Fysiopolis:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Fysiopolis käyttää ulkopuolisia alihankkijoita ja palveluntarjoajia Palveluiden tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi ja henkilötietoja voidaan luovuttaa tällaisille alihankkijoille, mikäli ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. Pyrimme tällaisissa tilanteissa varmistamaan, että henkilötietoja siirretään ja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Käyttäjä hyväksyy myös sen, että Fysiopolis saa luovuttaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi.

Fysiopolis.fi:n verkkosivusto ja Palvelut saattavat sisältää linkkejä muille sivustoille tai sisältää sisältöä muilta sivustoilta. Tällaiset sivustot eivät ole Fysiopolis:n määräysvallassa eikä Fysiopolis vastaa niiden sisällöstä. Mikäli käyttäjä vierailee linkitetyllä sivustolla, sivuston käyttö tapahtuu kyseisen sivuston oman tietosuojaselosteen mukaisesti.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna aiemmin kuvattuja henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty toimittamaan palvelua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

Käyttäjä sitoutuu antamaan Fysiopolis:lle paikkansapitäviä tietoja rekisteröityessään käyttämään Palvelua tai täyttäessään muutoin lomakkeen Fysiopolis.fi:n verkkosivustolla. Palveluiden käyttäjä voi milloin tahansa tarkastella omia tietojaan kirjautumalla Palveluun. Käyttäjä voi myös muuttaa ja päivittää tietojaan kirjautumalla Palveluun tai ottamalla yhteyttä Fysiopolikseen.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme.

Oikeus saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot. Sinulla on myös mahdollisuus päivittää muuttuneet henkilötiedot Palvelussa.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Kaikissa markkinointitarkoituksissa lähettämissämme sähköposteissa on aina linkki, jota klikkaamalla voit poistua sähköpostilistalta.

Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kun käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi
Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi henkilötiedot.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot:

TOIMITUSEHDOT

Fysiopolis – Y-tunnus: 2838337-3 myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

[email protected] yhteystiedot

Postiosoite: Tilkankatu 39A 24

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, LähiTapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä maksukortit. Maksaminen tapahtuu Checkout Finlandin kautta.

MAKSUPALVELUNTARJOAJA: CHECKOUT FINLAND

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Meillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi.

Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan, josta tuote on tilattu.

Pankkimaksut
Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Checkout Finland tarjoaa myös mahdollisuuden maksaa tilisiirtolomakkeella.

Luottokorttimaksut
Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode -todentamispalvelut.

Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Lasku- ja osamaksupalvelut
Lasku- ja osamaksupalveluita Checkoutin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto, Mash (ent. Euroloan) ja Svea. Collector ja Svea tarjoavat lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös yritysasiakkaille.

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Collectorin yrityslaskun ehdot ovat tarjolla myös heidän sivuillaan: collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECK/Credit_terms_All_comp_FI.pdf

OPn lasku- ja osamaksutavan kuluttajaehdot näet tästä.

Lue lisää lasku- ja osamaksutavoista:

collector.fi
jousto.com
mash.com/fi
webpay.svea.com/fi

Toimitus

Tilauksia postitetaan arkipäivisin. Varastosta toimitettavien tuotteiden toimitusaika on yleensä 3-5 arkipäivää. Mikäli toimitettavat tuotteet ovat tilaustuotteita, toimitusaika on yleensä 1-3 viikkoa. Toimituskulut määräytyvät valitun toimitustavan, mahdollisten lisäpalvelujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Näet toimituskulut verkkokaupan kassatoiminnossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä.

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut toimituksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipymättä, mutta kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa verkkokaupalle. Toimituksessa vioittuneista paketeista tulee viipymättä ilmoittaa toimituksesta vastanneelle yhtiölle.

Palautukset

Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten.

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse.

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

SOPIMUSEHDOT

 1. JOHDANTO

Näitä Fysiopolis (Y-tunnus: 2838337-3) käyttöehtoja (jäljempänä “Ehdot”) sovelletaan Fysiopolis:n ja asiakkaan tai loppukäyttäjän (jäljempänä “Asiakas”) välillä Asiakkaan käyttäessä Fysiopolis verkkopalvelua (“Verkkopalvelu”), jonka kautta tarjotaan Fysiopolis:n  tuottamia palveluja (”Palvelu”). Ehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluihin, joita tarjotaan Fysiopolis.fi Verkkopalvelun välityksellä. Verkkopalvelun Palvelut on tarkoitettu Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa muiden käyttöön.

 1. LÄÄKETIETEELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Ennen Palveluun osallistumista Asiakkaan tulee varmistaa lääkäriltään Palvelun soveltuvuus Asiakkaalle. Palvelu ei ole lääketieteellinen laite, eikä sitä voi käyttää lääketieteelliseen diagnosointiin tai hoitoon. Fysiopolis ei vastaa Palvelun aikana mahdollisesti syntyneistä terveyshaitoista.

Rekisteröitymällä Verkkopalveluun, painamalla ”Hyväksyn” tai samankaltaista nappia, rekisteröitymällä Verkkopalveluun, kirjautumalla Palveluun tai muutoin käyttämällä Palvelua, Asiakas vahvistaa, että on lukenut ja ymmärtänyt nämä Ehdot.

Fysiopolis saattaa muokata tai muuttaa Ehtoja ajoittain. Fysiopolis kehottaa Asiakasta tämän vuoksi tutustumaan Ehtoihin säännöllisesti. Jatkamalla Palvelun käyttöä Asiakas hyväksyy muutetut Ehdot. Ehtojen lopussa on Fysiopolis yhteystiedot, mikäli Asiakas haluaa esittää Ehtoihin liittyviä kysymyksiä.

 1. KÄYTTÖOIKEUS

Verkkopalvelun käyttö vaatii rekisteröitymistä ja Ehtojen noudattamista. Asiakas on velvollinen pitämään salassa saamansa Käyttäjätunnuksen ja Salasanan. Asiakas vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että palvelun välitykseen käytettävien Fysiopolis:n hallinnan ulkopuolella olevat verkko- ja mobiilipalvelut eivät välttämättä ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien laitteittensa, järjestelmiensä, tunnustensa ja toimintansa asianmukaisesta tietoturvasta. Asiakas on vastuullinen Asiakkaan laitteiden, järjestelmien tai tunnusten tietoturvan puutteiden johdosta aiheutuneista Palvelun käytöstä tai siitä aiheutuneista maksuista.

Fysiopolis:lla on oikeus evätä rekisteröityminen tai perua Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun mistä tahansa syystä.

 1. ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

4.1 Yleistä

Käyttämällä Verkkopalvelua ja Palvelua Asiakas antaa suostumuksensa ja hyväksyntänsä Palvelun käyttöä koskevien henkilötietojen keräämiseen Tietosuojaperiaatteen sekä sovellettavan lainsäädännön ja säännösten mukaisesti.

Asiakas sitoutuu olemaan antamatta virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja Verkkopalvelun käytön yhteydessä. Jos antamasta tiedosta myöhemmin tulee virheellinen tai harhaanjohtava, on Asiakkaan ilmoitettavalla Fysiopolis:lle välittömästi tällaisesta muutoksesta.

4.2 Aineistot ja tekijänoikeus

Nämä Ehdot antavat Asiakkaalle oikeuden käyttää Verkkopalvelua ja Palvelua ainoastaan näiden Ehtojen ollessa voimassa, eivätkä Ehdot anna omistusoikeuksia niihin. Kaikki Verkkopalvelun sekä siihen kuuluvan Sivuston ja Palvelujen immateriaalioikeudet ja muut oikeudet, mukaan lukien kaikki tekijänoikeudet, patentit ja liikesalaisuudet, säilyvät Fysiopolis:lla. Asiakas ei saa kopioida, tallentaa, toisintaa tai muokata Verkkopalvelua tai Palvelua tai sen osaa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus tallentaa itseään koskevia yksittäisiä tietoja Palvelun tarkoituksen ja näiden Ehtojen mukaisesti.

4.3 Hinnoittelu ja palvelun tallennus

Palvelun käyttö on maksullista. Voimassa oleva hinnasto on aina esillä ostotapahtuman yhteydessä tai muutoin Verkkopalvelussa. Fysiopolis voi ilman etukäteisilmoitusta muuttaa hinnoittelua.

Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki Palvelun käyttöön liittyvät maksut, mukaan lukien sovellettava arvonlisävero, siten kuin se on ostotapahtuman yhteydessä määritelty. Asiakas antaa myös suostumuksensa siihen, että maksu peritään käyttäen sitä maksutapaa, joka on käytettävissä Verkkopalvelussa.

Mikäli Asiakas haluaa peruuttaa tilauksensa, siitä tulee lähettää kirjallinen pyyntö 14 päivän kuluessa. Tiedon voi lähettää osoitteeseen [email protected] ja siinä tulee olla seuraavat tiedot: nimi ja osoite, tilausnumero ja asiakasnumero. Peruutus astuu voimaan 14 päivää sen jälkeen, kun Fysiopolis on saanut kirjallisen peruutuksen.

4.4 Kielletty toiminta

Alla oleva luettelo sisältää esimerkkejä Verkkopalvelussa ja Palvelussa kielletyistä toiminnoista:

Esiintyminen toisena henkilönä;

Verkkopalvelun käyttäminen laittomalla tavalla tai laitonta tarkoitusta varten;

Minkä tahansa tiedon, aineiston, sisällön tai informaation välittäminen, joka on loukkaavaa, halventavaa, siveetöntä, väärennettyä, väärää tai muun henkilön immateriaalioikeuksia loukkaavaa tai muuten laitonta;

Viruksen, haittaohjelman tai muun vahingollisen koodin välittäminen tai lähettäminen Verkkopalveluun tai Palvelun kautta muille Asiakkaille;

Palvelun muokkaaminen, takaisinmallintaminen, tai muu vastaava Palvelun manipulointi;

Palvelun häiriköinti tai estäminen;

Asiakas on itse vastuussa tilanteesta, jossa hän käyttää Palvelua Suomen rajojen ulkopuolella, jolloin hänen tulee noudattaa molempien maiden lakeja. Jos ko maan lait asettavat vaatimuksia Palvelulle, jotka ovat ristiriidassa näiden Ehtojen mukaan, niin Asiakkaan tulee pidättäytyä Palvelun käytöstä.

4.5 Korvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki välilliset ja välittömät vahingot, mukaan lukien kolmansille osapuolille aiheutuvat vahingot, jotka voivat aiheutua Palvelun lain, näiden Ehtojen tai hyvän tavan vastaisesta käytöstä. Jokainen Asiakas vastaa Fysiopolis:n työntekijöitä tai alihankkijoita vastaan esitetyistä vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu Asiakkaan toimista tai laiminlyönnistä.

 1. FYSIOPOLIS:N VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

5.1 Fysiopolis:n vastuun rajoitukset

Asiakas hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” periaatteella.

Tietoja ja neuvoja, joita annetaan Asiakkaalle Palvelun välityksellä, tulee soveltaa ainoastaan ohjeena, eikä lopullisena suosituksena tietyn toimen tai hoidon käyttöön ottamisesta.

Kaikissa tilanteissa Fysiopolis:n ja alihankkijoiden vastuu on enintään pakottavan lainsäädännön mukainen. Fysiopolis:n omistajat, johtajat, hallituksen jäsenet, työntekijät, edustajat, osakkaat, yhteistyökumppanit, mainostajat tai itsenäisinä ammatinharjoittajina palveluita tarjoavat eivät ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin; vammat, henkilövahingot, kuolemantuottamukset, väärä diagnoosi, virheellinen tieto, väärä hoito, tietojen menetys, käytön menetys, ansionmenetys), jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Palvelua, sisällöstä Palvelussa tai mistä tahansa sisällöstä ja/tai tiedosta, jonka Asiakas on Palvelun kautta saanut, riippumatta siitä, tiesivätkö he tai olisiko heidän pitänyt tietää, että vahinko olisi mahdollinen. Fysiopolis:n vastuu on kaikissa tapauksissa aina enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen.

5.2 Palvelun saatavuus

Palvelu on käytettävissä Verkkopalvelun tarjoajan palvelimella. Verkkopalvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia.

Fysiopolis ei takaa Palvelussa olevan tai Palvelun kautta saatavan tiedon tarkkuutta, täsmällisyyttä, virheettömyyttä, laadukkuutta, kattavuutta, sopivuutta tai luotettavuutta. Fysiopolis ei myöskään takaa Palvelun keskeytyksetöntä, oikea-aikaista tai virheetöntä toimintaa. Fysiopolis ei vastaa Palvelussa olevan tai Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn sisällön mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. Palvelun pitkäaikaisesta käyttöhäiriöstä Asiakkaalle voidaan hyvittää, joko takaisinmaksuna tai palveluaikaa pidentämättä, korkeintaan se osuus, joka vastaa Palvelun katkoa vastaavaa osuutta Asiakkaan maksamasta Palvelusta.

5.3 Kolmannen osapuolen palvelut

Palvelussa voidaan välittää tietoa myös kolmansien osapuolten palveluista, jotka eivät ole Palvelujentuottajien tuottamia Palveluja tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Fysiopolis ei vastaa tällaisista kolmansien osapuolien palveluista tai niissä annetuista tiedoista, niiden toiminnasta tai laiminlyönneistä.

 1. VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Fysiopolis pidättää oikeuden muuttaa Palvelua tai lopettaa Palvelun tarjoamisen milloin tahansa, mistä tahansa syystä ja ilman ennakkoilmoitusta, sekä oikeuden lopettaa tai keskeyttää Asiakkaan käyttöoikeuden Palveluun ja/tai käyttäjätiliin. Käyttöoikeuden päättymisen jälkeen kaikki sellaiset näiden Ehtojen ehdot pysyvät voimassa, jotka luonteensa vuoksi on tarkoitettu pysymään voimassa käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta.

 1. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Mahdollisissa riitatilanteissa Fysiopolis pyrkii löytämään sovintoratkaisun keskinäisillä neuvotteluilla. Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Ehtoja koskevat tai niistä johtuvat vaatimukset, kanteet tai riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 1. YHTEYSTIEDOT

Nimi: Fysiopolis, Y-tunnus 2838337-3

Osoite: Tilkankatu 39a 24, 00300 Helsinki

Yhteystiedot: 0405263614, [email protected]

Verkkosivustomme osoite on: https://www.fysiopolis.fi.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Joonas Putti

Osoite: Tilkankatu 39a 24, 00300 Helsinki

Yhteystiedot: 0405263614

 

 

 

 

 

 

Rekisteriseloste, Tietosuojaseloste ja toimitusehdot

Rekisterinpitäjä

Nimi: Fysiopolis, Y-tunnus 2838337-3

Osoite: Tilkankatu 39a 24, 00300 Helsinki

Yhteystiedot: 0405263614, [email protected]

Verkkosivustomme osoite on: https://www.fysiopolis.fi.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Joonas Putti

Osoite: Tilkankatu 39a 24, 00300 Helsinki

Yhteystiedot: 0405263614

Rekisterin nimi

Fysiopoliksen potilas- ja asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Fysiopoliksen potilas- ja asiakastietorekisterin tarkoitus on hoitokirjausten, asiakassuhdetietojen ja -palautteiden kirjaaminen ja arkistointi. Rekisteriä voidaan käyttää myös markkinointiin ja tutkimustarkoituksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen (Henkilötietolain 8 § 1 mom 5) kohta. Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu yrityksen toimialaan (Henkilötietolain 12 § 1 mom 10) kohta).

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– palveluiden toteuttaminen
– asiakastapahtuminen varmentaminen
– asiakaspalveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen, asiakkaiden informoiminen ja muistuttaminen Fysiopoliksen palveluista
– fysioterapiajaksojen rekisteröinti ja kirjaaminen
– fysioterapiapalautteiden ja -lausuntojen kirjaaminen
– rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi ja muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämät tehtävät
– Kela-korvausten hakeminen ja käsittely
– jälleenmarkkinointi (esimerkiksi Googlen ja Facebookin ja sähköpostityökalujen uudelleenmarkkinointiominaisuudet)

Potilaiden yhteystietoja voidaan käyttää myös asiakaspalautteen hankkimiseen ja asiakastyytyväisyyden selvittämiseen, tutkimukseen ja suoramarkkinointiin.

Potilaslain mukaan Fysiopoliksella on lakisääteinen velvollisuus potilasasiakirjojen laatimiseen: Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirjojen laatimisesta ja käyttötarkoituksen perusteella määräytyvistä säilytysajoista säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Fysiopolis käsittelee henkilötietoja: lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi, edellä ilmoitettuja tarkoituksia varten, vain tarpeellisesti tietoja minimoiden, täsmällisesti ja vain niin kauan, kun on tarpeen käyttötarkoituksen kannalta. Rekisteriin kerätään tietoja Fysiopoliksen palveluita käyttävistä henkilöistä ja yhteisöistä. Rekisteri koostuu seuraavista osarekistereistä: Fysiopoliksen manuaaliset arkistoidut potilastiedot, ostopalvelujen rekisterit, verkkokaupan rekisteri, laskutus- ja reskontrarekisteri

Perustiedot

 • asiakkaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot
 • mahdollisesti asiakkaan nimeämä lähiomainen
 • alaikäisen asiakkaan huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
 • tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset ja/tai kiellot

Ajanvaraustiedot

 • potilas, pvm. kellonaika, mihin toimipisteeseen ja kenelle aika varattu, mahdolliset asiakkaan ilmoittamat lisätiedot, ajan varaaja ja varaamispäivä

Potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten lähetteet, esitiedot ja tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot ja lausunnot. Potilaan toimittamat tai hänen suostumuksellaan hankitut, muualta saadut terveystiedot, jotka on otettu osaksi terveyskertomusta. Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet. Potilaan hoitoon osallistuvan terveydenhoitohenkilöstön tiedot. Laskutustiedot, hoitoon liittyvät maksajatiedot. Potilasrekisterin sisältämien tietojen säilytysaika määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen mukaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

– Asiakkaan tai hänen huoltajansa ilmoittamat tiedot

– Lääkärin lähetteen ja lausunnon mukaiset tiedot

– Tutkimuksen ja hoidon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan aikana esille tulleet tiedot

– Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot (Googlen, Facebookin ja sähköpostityökalujen uudelleenmarkkinointiominaisuudet

Salassapito

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilastietoja voidaan luovuttaa vain potilaan tai, jos hänellä ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen laillisen edustajansa yksilöidyllä suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

Silloin, kun tietojen luovutus edellyttää potilaan suostumusta, tällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus.

Jos alaikäinen potilas ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenee päättämään hoidosta, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen tai hän voi kieltää tietojensa käytön toisissa terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta tieteelliseen tutkimukseen on voimassa, mitä Potilaslain 13.4 §:ssä säädetään. Tietoja ei siirretä ilman asiakkaan lupaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, poislukien sähköpostiosoite ja etunimi. Sähköpostia käytetään Mailchimp-sähköpostimarkkinointiohjelmassa, joka siirtää säännönmukaisesti tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakas- ja hoitotiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain potilaan / asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Potilastietojen käyttöä valvotaan. Asiakkaan yhteystietoja, kun sähköpostia, nimeä ja osoitetta voidaan siirtää säännönmukaisesti markkinointitarkoituksiin tietosuojalain puitteissa (suoramarkkinointi, Facebookin mainostyökalut ja mielipide- ja markkinointitutkimukset). Yhteystiedoista ei käy ilmi asikassuhteen laatu.

 Manuaalinen aineisto

– säilytys lukituissa potilasarkistoissa, joihin on avaimet vain tietoja työnsä perusteella tarvitsevilla

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevan rekisterin tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena alussa mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston lomaketta. Jos rekisterissä on virheitä, pyydetään oikaisukehotus osoittamaan alussa mainitulle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käyttämästä häntä koskevia tietoja markkinointitarkoituksissa. Rekisteröity voi myös pyytää tietojensa poistamista, mutta terveydenhuollollisia tietoja säilytetään lain vaativalla tavalla ja vaadittu aika. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä todennettavasti pyytäessään muutoksia rekistereihin.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.